Har du problemer med å logge inn? Trykk en gang på "Hellasforum.no" øverst på siden først, så kan du prøve å logge inn igjen. Oppdater bokmerket ditt fra www.hellasforum.net til www.hellasforum.no.


Logg inn med Facebook eller Google!

Om skattemessig utflytting/opphør av skatteplikt til Norge

Started by heljak, 19. Dec 08, 08:19:02

Previous topic - Next topic

heljak

Som bosatt i utlandet  er vi blitt kjent med at mange pensjonister som er utsatt for dobbelt-beskatning.  Dvs de blir ikke fritatt for skatt i Norge til tross for at de oppfyller alle kravene i henhold til gjeldende rett, herunder dokumentasjon fra skattemyndighetene i bostedslandet om at de er \"resident\" og skattepliktig iht intern/lokal skattelovgivning og skatteavtalen med Norge.  

Konkret gjelder det pensjonister som har flyttet til Spania, Thailand og Kypros som Norge har inngått skatteavtale med.  De har kvittet seg med sin faste bolig i Norge og skaffet seg fast bolig i tilflyttinglandet med sikte på å bo der fast - hovedsaklig av helsemessige årsaker.

Under et møte som undertegnede hadde med Seniorsaken og tidligere skattedirektør Erling Ree-Pedersen om dobbelt-beskatning og kildeskatt på pensjoner,  ble vi gjort oppmerksom på at Høyesterett i år kom med en enstemmig som slår fast at Skatteetaten har tolket reglene om skattemessig utflytting feil. Iht den såkalt Sølvikdommen tolker vi gjeldene rett på denne måten:  

    Når pensjonister flytter til et land Norge har skatteavtale med, skal skatteplikten til Norge opphøre fra og med første året de oppholt seg i tilflyttingslandet mer enn 183 dager. Det forutsatt at de har fast bolig i tilflyttingslandet, og  ikke i Norge.  

    Vår erfaring er imidlertid at pensjonister ikke blir fritatt for skatt, før det er gått flere runder med ligningskontoret og skattekyndige personer er koplet inn i bildet.
 

Vi mener det er særdeles urimelig at pensjonister  - som ofte har nok å stri med i forhold til  egen sykdom -  i tillegg skal bli belastet med urimelige behandling og dobbeltbeskatning fra norske skattemyndigheter.   At vi også har flere eksempel på at skatteplikten til Norge er opphørt iht, gjeldende rett, viser hvor tilfeldig og urimelig saksbehandlingen er. Vi har ikke tallet på antall pensjonister som har tatt kontakt og bedt om hjelp ifm dobbeltbeskatning. Selv om vi har ildsjeler blant våre medlemmer,  har vi bare kapasitet til å hjelpe en brøkdel. Vi har derfor grunn til å anta at mange pensjonister betaler skatt dobbelt fordi de ikke har krefter, kunnskap eller økonomi til å få den hjelpen de trenger for å bli fritatt for skatt i Norge.

Erling Ree-Pedersen avsluttet sin kommentar av Sølvikdommen slik:
    \" Det må ikke glemmes at Skattemyndighetene har plikt til å veilede og bistå skattyterne, og har ansvar for både korrekt rettsanvendelse og objektiv og nøytral myndighetsutøvelse.\"

I lys av ovennevnte dom i Høyesterett, mener vi at pensjonister som flytter til et land Norge har skatteavtale med,  har krav på enkel informasjon om  hvor man er skattepliktig (skattemessige bosted) og når man blir fritatt for skatt i Norge iht gjeldende rett.  

    Dagens informasjon - både til pensjonister som planlegger å flytte og for de som har tatt utflytting -  er etter vår oppfatning mer villledende enn veiledende.  Nå en pensjonist kontakter et ligningskontor om skatt ifm. utflytting, får vedkommende stort sett bare informert om de norske/interne reglene - og ikke skatteavtalen og tilflyttingslandenes regler. Informasjon til pensjonister er også missvisende på skatteetatens nettsider der det vises til et eksemplet med pensjonistekteparet Kari og Ola som flytter til Spania. Til tross for at Norge har skatteavtale med Spania,  sies det at  de må skatte til Norge utflyttingsåret + de tre påfølgende år.

I møte Seniorsaken ble undertegnede bedt om å komme med konkrete eksempler på at dobbeltbeskatning for å vurdere om sakene kan/skal tas opp med Stortingets organer.  

Vi mener også at det er rimelig og rettferdig at pensjonister som tar utflytting fra Norge får samme enkle informasjon om skattemessig bosted som personer som tar innflytting til Norge. Om sistnevnte sies følgende:  

    \"Skattemessig bosted ved innflytting til Norge

    Reglene om skattemessig bosted ved innflytting til Norge gjelder for

        * personer som ikke tidligere har bodd i Norge, og

        * personer som har bodd i Norge tidligere og som har fått godkjent skattemessig utflytting før 1. januar 2004.

En person som i en eller flere perioder oppholder seg i Norge i mer enn 183 dager i en tolvmånedersperiode, blir skattemessig bosatt i Norge. Det samme gjelder en person som i en eller flere perioder oppholder seg i Norge i mer enn 270 dager i løpet av en trettiseksmånedersperiode. Alle hele eller deler av kalenderdøgn med opphold i Norge tas med ved beregning av antall dager.

Oppholder du deg mer enn 183 dager i Norge i innflyttingsåret, er du skattemessig bosatt fra første dag du oppholder deg i Norge. Fordeler de 183 dagene seg på to inntektsår, blir du skattemessig bosatt fra 1. januar i år to. (Du vil være begrenset skattepliktig i året før. Det vil si at du bare er skattepliktig for visse inntekter med tilknytning til Norge.)  

Oppholder du deg i Norge mer enn 270 dager i en trettiseksmånedersperiode, er du skattemessig bosatt fra 1. januar i det året oppholdet overstiger 270 dager.

(Du vil være begrenset skattepliktig i de(t) foregående år.)\"

Vårt råd er likevel:

    - Planlegger du å flytte til utlandet, så kontakt ditt lokale ligningskontor som til slutt avgjør om du blir fritatt for skatt i Norge.  

- Dersom du får info fra ditt ligningskontor som er på kollisjonskurs med ovennevnte info, ønsker undertegnede å bli orientert.  Grunnen til det er at jeg ønsker å få bragt på det rene om gjeldene rett på dette området blir etterlevet av skatteetaten. I motsatt fall vil det bli vurdert om sakene skal bringes inn for Stortingets organer - på generelt grunnlag.  

- Dersom du ønsker info ifm flytting til Kypros, kan du kontakte undertegnede.

- Dersom du ønsker info ifm flytting til andre land, kan du kontakte nedennevnte nettsteder.  

 

Med vennlig hilsen

Jakup Skamsar, Mobil 00357 99148043,  

Ovennvnte info er laget etter anmodning fra utflyttede pensjonister og vil bli lagt ut på følgende nettsteder:
Cyprus:     http://www.finnkypros.info
                http://kypros.forums1.net/hovedtema-f1/
Frankrike:  http://www.norvege-cotedazur.com
Hellas:      http://hellasforum.net/
Portugal:  http://www.noruega.org.pt/norsk/nyttig/klubb.htm
Spania:     http://www.canarylife.com, http://www.dansk-costablanca.com,
                  http://www.den-norske-klubben.com,
                 http://www.finnspania.info,
                  http://www.norskemagasinet.com,
                  http://www.spaniaklubben.no,
                  http://spaniaguiden.no, http://www.spanianytt.no,
                  http://www.spaniaposten.no,
                  www.spaniareisen.com, http://www.spaniasidene.com,

Thailand:  http://www.asiaforum.no, http://www.baan-sabaijai.com/,
                http://www.hellasforum.net                
                 http://www.jomtienpeople.com, http://www.kaarethai.com,
                  htttp://www.nordicithailand.net,
                 http://www.scan-siam.com/,                        
                  http://www.scandasia.com/
                  http://www.thailandsguide.no,http://www.thaiportalen.no

Siste innlegg i forumet

Re: Hvor er dette? 982
by Ole | 18. Sep 19, 23:13:19
Godt forsøk, men det er ikke korrekt. Feil øygru...
Re: Protester mot korttidsutleie/Air BnB i Chania
by Kritios | 16. Sep 19, 10:46:22
Nej, men ägarna av AirBnB sitter och tjänar mi...
Re: Med speed-båt fra Milos til Folegandros
by Ole | 15. Sep 19, 23:28:30
Og noen bilder......
Re: Serifos 2019
by Ole | 15. Sep 19, 13:30:18
Noen flere bilder fra Hora, Serifos....
Video fra Serifos
by Ole | 14. Sep 19, 22:03:02
Her er litt video fra Serifos sommeren 2019. Håpe...
Re: "Mine" Kirker, moskeer og klostre 1/10
by kaka | 10. Sep 19, 10:49:29
Fint gjensyn....
Re: Rundt i Kykladene høsten 2019
by Heidrun | 08. Sep 19, 10:40:00
Man kan følge med på båtene på marinetraffic.c...
Re: Kimolos 2019
by Ole | 06. Sep 19, 20:10:10
Litt mer fra Chora....
Re: Video fra Kimolos
by kaka | 04. Sep 19, 10:24:20
Det så veldig vakkert ut, Ole, både strender og ...
Re: Pålogging eller ikke pålogging?
by Frynse | 02. Sep 19, 18:14:37
Takk til Ole for at han holder ut til tross for en...
Re: Noen små glimt fra en liten uke på Skopelos (og Skiathos)
by Katta | 02. Sep 19, 17:30:38
Jeg forstår  ;) ...
Re: Magiske øyeblikk i Hellas LARDOS, RHODOS
by fila | 02. Sep 19, 08:50:27
I Lardos sentrerer livet seg rundt det brede, trek...
Biltur på Serifos
by Ole | 01. Sep 19, 15:59:53
I sommer ble det litt filming fra bilen rundt omkr...
Re: Hvor er dette? 981 LØST
by Ole | 01. Sep 19, 09:21:23
Det er helt korrekt! Ikke mye som var forandret de...
Re: Kalo mina
by marjana | 01. Sep 19, 07:05:03
Kalo mina September. Fra Lagada på Amorgos....

En guide til øyloffing