Har du problemer med å logge inn? Trykk en gang på "Hellasforum.no" øverst på siden først, så kan du prøve å logge inn igjen. Oppdater bokmerket ditt fra www.hellasforum.net til www.hellasforum.no.


Logg inn med Facebook eller Google!

Kildeskatt er årets \"julegave\" til utflyttede pensjonister

Started by heljak, 24. Dec 08, 11:06:38

Previous topic - Next topic

heljak

Undertegnede og ca 30 andre nettsteder i utlandet og Norge har begynt å informere om hvordan foreninger, organisasjoner og partier stiller seg til kildeskatt på pensjon.  
Alle foreninger, (pensjonist)organisasjoner og partier er bedt om å svare på følgende spørmål:

1) Er det kjent med at flere høringsuttalelser har påpekt vesentlige feil og mangler med Finansdepartementets høringsnotat?  Det vises her til følgende høringsuttalelser fra Senorsaken og undertegnede
- www.regjeringen.no/upl...senior.pdf<http://www.regjeringen.no/upload/FIN/Vedlegg/sl/Horingsuttalelser/2008/april/34_senior.pdf>;
- http://www.regjeringen.no/upload/FIN/Vedlegg/sl/Horingsuttalelser/2008/mars/14_skamsar.pdf
Seniorsakens pressemelding og utdrag fra punkt 2 om \"Hensynet til pensjonistene »,  følger som vedlegg 3.
Grunnen til vårt spørmål er at Finansministeren i sin finanstale ikke nevnte dette med et eneste ord. Finansministeren nevnte heller ikke at forslaget vil føre til at 41000 utflyttede pensjonister (inkl. mange minstepensjonister) må betale nesten 1/2 milliard mer i skatt, hvis forslaget blir vedtatt i sin nåværende form.

2) Er det rimelig at pensjonister skal betale skatt til Norge når de ikke bruker infrastruktur eller offentlige tjenester i Norge?            Dette vil også gjelde mange innvandrere i Norge som flytter tilbake til sine hjemland etter oppnådd pensjonsalder. Det rent prinsipielle og naturlige utgangspunkt er at inntekter - herunder pensjoner - skattlegges i mottakers bostedsstat.  Hovedsak er det er bostedsstaten som har de tilhørende utgifter, ved at skattyter benytter ulike offentlige tjenester, infrastruktur, mv.

3) Synes du det er rimelig at det innføres \"Skatt på sykdom\" for pensjonister som har flyttet til utlandet av helsemessige årsaker?
 Som eksempel nevnes at revmatikere og andre med lignende sykdommer sparer staten for store beløp ved å flytte til utlandet.  Iht. Helsemyndighetene kan det årlige beløp komme over kr 100.000,- for hver.  Er det da rimelig at denne gruppen skal \"straffes\" med ekstra skatt til Norge når de betaler skatt til det landet de bor - iht bostedslandenes skatteregler og skatteavtalen - for selv tar kostnadene med utgifter til medisinsk behandling?  
   
4) Vil det bli tatt noe initiativ for å sette en stopper for det faktum at mange pensjonister i dag er dobbeltbeskattet og på andre måter føler seg urimelig behandlet av myndighetene, FØR forslaget om kildeskatt på pensjon evt. blir behandlet?  Se vedlegg 2.

5) Er det ikke urimelig å endre skattereglene for å gi pensjonister store skatteskjerpelser etter at skiftende regjeringer har endret skattereglene for de rikeste på en slik måte at mange kan tilpasse seg og betale lite eller ingen ting i skatt?
Skatteprofessor Ole Gjems-Onstad har de siste årene gjort oppmerksom de aller rikeste i samfunnet betaler svært lite eller nesten ingenting i skatt. Grunnen er endringer i skattereglene som gir de rikeste en fantastisk mulighet til å tilpasse seg slik at de i overskuelig fremtid vil kunne operere med minimal inntekt og skatt. Terje Hansen, økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole mener at de aller rikeste aldri har hatt det bedre siden Stoltenbergregjeringen tok over. Se --> http://www.ukeavisenledelse.no/samfunn/de_rike_har_det_godt

6)Iht. ovennevnte spør derfor mange om noen vil ta initativet til å senke skattene for alle pensjonistene til f. eks. 5 % for at også pensjonistene kan få redusert skatt, . Likevel vil mange pensjonister som består av mange minstepensjonister og uføretrygdede, få et skattenivå som er høyere enn for de aller rikeste i Norge iflg landets skatteeksperter er vel er oppgitt til  3,8% det siste året?  
 
7) Vil det bli gjort noe for at denne skatten ikke skal gjøres gjeldende for pensjonister som kan dokumentere at de er skattepliktig til det landet de bor i, hvis kildeskatt mot formodning skulle bli innført av prinsipielle eller andre årsaker?

8) Er det ikke et rimelig krav at utflyttede pensjonister KUN skal forholde seg til skattemyndighetene i bostedsstaten -
   og IKKE til de land pensjonen er opptjent?  Økt globalisering, fører til at mange arbeider og opptjener pensjon i flere land.  
   Derfor vil det føre til urimelig forskjellsbehandling mellom utflyttede pensjonister og norske pensjonister dersom førstnevne  må sende inn selvangivelse og skatte til Norge selv om de har små pensjoner og ellers oppfyller kravene for å slippe s/a og skatt.  

9) Er det ikke ekstra urimelig pensjonister i utlandet skal få betydelige skatteskjerpelser i kjølevannet av finanskrisen, mens andre grupper i Norge får krisepakker inkl. skattelettelser? Hvis 15% kildeskatt vil komme på toppen av  svekket  kjøpekraft på 20-25%  etter at Euroen har steget fra kr 8,- til kr 10,-. At mange få økonomiske problemer av dette er vel ikke vanskelig å forstå?  

Vi ønsker å få svar på ovennevnte spørmål for å kunne etterkomme pensjonistenes ønsker om å få vite hvordan de stiller seg til denne saken. Som nevnt er både pensjonister i utlandet og Norge opptatt av denne saken - inkl. de som planlegger å ta utflytting.

Når vi har fått svar, vil vi vurdere om vi skal gå ut med en klar anbefaling om å støtte foreninger, organisasjoner partier som går mot innføring av kildeskatt på pensjon og skatteøkninger for pensjonister. Under alle omstendigheter vil sørge for at saken kommer på dagsorden foran neste valg. For ordens skyld nevnes at alle svar vil bli publisert på ca 30 nettsteder i utlandet og Norge - med våre kommentarer. De som evt. ikke svarer, vil også bli kommentert.

Vi ser frem til et snarlig svar.
 
Med vennlig hilsen
På vegen av pensjonister i utlandet og Norge tilknytter over 30 nettsteder i en rekke land.
--------------------------------------------------------------------------------

Det er sikker mange som er interessert i gode svar eller kommentarer til ovennevnte spørmål.

heljak

Quote from: \"Anders\"Uten å ha så altfor sterke meninger i denne debatten, så håper jeg virkelig de tallene dine er hypotetiske også, Heidrun... du får meg virkelig til å føle meg som en \"lavtlønnet\" med de eksemplene dine :-)
25 000 i pensjon? Pr mnd? Det er sju-åtte tusen mer enn jeg har for å gå i fullt arbeid... og når banken og diverse andre har tatt sitt så er det ikke så mye igjen...
Jeg har for lengst gitt opp å bry meg med inntektsskatten. De finner jo alltids på nye vendinger likevel, slik at det vokser ørlite på \"utbetalt\"-linjen hvert år. Det er alle disse meningsløse avgifter og ekstra-skatter som irriterer mest. Og er ikke en av grunntankene i skattlegging at alle skatter skal rettferdiggjøres? Med hvilken rett krever da staten moms og denslags? Og er virkelig bilen en slik luksus? Og jeg vet da av egen erfaring at det norske helsevesenet slett ikke er den \"Sarepta-krukken\" som resten av verden tror...
Hvorvidt pensjonister har noen spesiell grunn til å klage på skattlegging skal jeg ikke legge meg borti. Det er for lenge til det blir et aktuelt tema for meg. Men rettferdighet i skattlegging er uansett så grunnleggende viktig for at vi skal beholde respekten for skatten... slik vi skattlegges her idag tror jeg ikke det er mye igjen av den. De aller fleste snyter så godt de kan, og det med godt hjerte også. De som sier noe annet lyver.

Som \"gammel\" skattekyndig engasjerer jeg meg i denne saken mest pga pensjonister - både i utlandet og Norge som vil bli sterkest rammet av forslaget om innføring av kildeskatt på pensjon.  

Jeg er enig i at pensjonsutbetalinen som er nevnt i regnestykket (og som jeg antar er et tenkt eksempel) ikke er representativt for pensjonen for utflyttede pensjonister. Iflg tidl. skattedirektør Erling Ree-Pedersen har de fleste utflyttede en så lav pensjon at de knapt ville ha blitt skattlagt i Norge.  Men det er vare en av de viktige grunnene til at kildeskatten er så urimelig for pensjonister som likevel må betale skatt til Norge ETTER å ha mistet sine rettigheter til offentlige finansierte (helse)tjenester som denne skatten er ment å dekke.

Det kan vel karakteriseres som hårrreisende at pensjonister som betaler skatt i bostedsstaten som bærer (helse)utgifene til landets pensjonister - også skal tvinges til å betale skatt i Norge?

heljak

Jeg har nå lagt ut ny og oppdatert info om kildeskatt på pensjon på denne nye strengen med tittelen:
Er forslaget om kildeskatt på pensjon et «overgrep» mot alle pensjonister - også i Norge?  
se -->  http://www.hellasforum.net/index.php?name=ForumsPro&file=viewtopic&t=3081

Her har jeg også lagt ut link til et nyopprettet nettsted med navnet:
nei-til-kildeskatt med undertittelen: Folkeaksjon mot kildeskatt på pensjon.
Se --> http://sites.google.com/site/neitilkildeskatt/

Synspunkter og kommentarer mottas med takk.

Siste innlegg i forumet

Re: Protester mot korttidsutleie/Air BnB i Chania
by Kritios | 16. Sep 19, 10:46:22
Nej, men ägarna av AirBnB sitter och tjänar mi...
Re: Med speed-båt fra Milos til Folegandros
by Ole | 15. Sep 19, 23:28:30
Og noen bilder......
Re: Hvor er dette? 982
by Ole | 15. Sep 19, 23:13:16
Ett bilde til....
Re: Serifos 2019
by Ole | 15. Sep 19, 13:30:18
Noen flere bilder fra Hora, Serifos....
Video fra Serifos
by Ole | 14. Sep 19, 22:03:02
Her er litt video fra Serifos sommeren 2019. Håpe...
Re: "Mine" Kirker, moskeer og klostre 1/10
by kaka | 10. Sep 19, 10:49:29
Fint gjensyn....
Re: Rundt i Kykladene høsten 2019
by Heidrun | 08. Sep 19, 10:40:00
Man kan følge med på båtene på marinetraffic.c...
Re: Kimolos 2019
by Ole | 06. Sep 19, 20:10:10
Litt mer fra Chora....
Re: Video fra Kimolos
by kaka | 04. Sep 19, 10:24:20
Det så veldig vakkert ut, Ole, både strender og ...
Re: Pålogging eller ikke pålogging?
by Frynse | 02. Sep 19, 18:14:37
Takk til Ole for at han holder ut til tross for en...
Re: Noen små glimt fra en liten uke på Skopelos (og Skiathos)
by Katta | 02. Sep 19, 17:30:38
Jeg forstår  ;) ...
Re: Magiske øyeblikk i Hellas LARDOS, RHODOS
by fila | 02. Sep 19, 08:50:27
I Lardos sentrerer livet seg rundt det brede, trek...
Biltur på Serifos
by Ole | 01. Sep 19, 15:59:53
I sommer ble det litt filming fra bilen rundt omkr...
Re: Hvor er dette? 981 LØST
by Ole | 01. Sep 19, 09:21:23
Det er helt korrekt! Ikke mye som var forandret de...
Re: Kalo mina
by marjana | 01. Sep 19, 07:05:03
Kalo mina September. Fra Lagada på Amorgos....

En guide til øyloffing